SiLaC

Sinus Laser Closure

Sinus Laser Closure (SiLaC) is a little invasive surgical technique involving the cleaning of the cyst wound to remove bacteria, hair, puss, and granulation tissue, which allows for tissue healing and, as a result, cyst cavity atresia. A big advantage of this method is the reduced expansiveness of the procedure, which is limited only to the cyst cavity and results in small, relatively easily healing wounds, that usually heal within 4 to 6 weeks. Due to the limited invasiveness the cosmetic effect is very good – the buttocks remain practically unchanged.

Qualification for surgery

During the qualification visit, Dr. Norbert Zapotoczny assesses the lesion and establishes the final diagnosis based on the patient’s symptoms and the ultrasound. Then he discusses possible treatment methods with the patient. Each of the methods has its advantages and disadvantages, which is why discussing all the pros and cons with the patients is so important, since everyone may have different expectations and priorities regarding the treatment effects.

Course of the procedure

The surgery is conducted in local anesthesia and the patient can return home immediately after the procedure. In the first stage, the cyst cavity is opened through skin incision or resection of the purulent fistula opening. After gaining access to the cyst canal, the entire contents of the canal, consisting mostly of hair and granulation tissue, sometimes also puss, are removed with surgical instruments. Similarly, all the canals leading to the skin surface are cleaned. Then, fiber laser is inserted into the cyst cavity and with the use of laser light and laser-generated thermal energy, the infected and necrotic tissues forming the cyst wall are destroyed, until healthy tissues are reached. Thus cleaned cyst is left for healing.

A big advantage of the above method is the reduced expansiveness of the procedure, which is limited only to the cyst cavity and results in small, relatively easily healing wounds, that usually heal within 4 to 6 weeks. Due to the limited invasiveness, the cosmetic effect is very good – the buttocks remain practically unchanged, however, this can also be viewed as a disadvantage – since the deep intergluteal cleft is left unchanged, the risk of cyst reoccurrence will always be higher and can reach 15–17% in 3 years and even more in a longer period.

Postsurgical recovery

Laser treatment of pilonidal cyst is a little invasive procedure and, therefore, pain is usually experienced only on the first day after the procedure and is associated mostly with the use of the laser. The patient may walk and sit immediately after the procedure and 24 hours post surgery and take a shower without the dressing. Wound care is easy: the patient only needs to change the dressings, which can be done at home according to postsurgical instructions. The wound usually heals in 4 to 6 weeks. While normal physical activity is possible immediately after the procedure, intense exercise, contact sports, and activities associated with staying under water for long periods of time (bath, swimming pool) can be safely resumed 6 weeks after the procedure.

SiLaC efficacy

The efficacy of pilonidal cyst treatment with the use of laser ablation is estimated at about 85–87%.

In patients with history of standard surgery or repeated ablation of the pilonidal cyst, the efficacy of the second procedure is estimated at about 80%. 

0%

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Cena zabiegu zgodnie z obowiązującym na naszej stronie cennikiem obecnie wynosi 5900 zł.

W cenie zawarte są wizyty kontrolne.

Standardową procedurą jest wcześniejsza kwalifikacja do metody laserowej podczas konsultacji u dr Norberta Zapotocznego. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom pacjentów, którzy mieszkają w różnych częściach Polski, w niektórych przypadkach umożliwiamy również kwalifikację i przeprowadzenie zabiegu na jednej wizycie. Decyzja o możliwości umówienia kwalifikacji i zabiegu na jednej wizycie zależna jest od zaawansowania oraz historii choroby. Dodatkowo niezbędne jest wtedy przygotowanie się do zabiegu, więc jeśli są Państwo zainteresowani takim rozwiązaniem prosimy o kontakt z naszą placówką.

Większość torbieli włosowych można wstępnie zakwalifikować do leczenia laserem. Wyjątkiem są rozległe, wielokanałowe torbiele po wcześniejszych operacjach, w zmienionej bliznami, głębokiej szparze międzypośladkowej z aktywną, uogólnioną infekcją. Takie zmiany często wymagają wcześniejszego przygotowania – nacięcie ropnia, antybiotykoterapii, drenażu. Z uwagi na duże ryzyko wznowy takie przypadki mogą być od razu zakwalifikowane do leczenia Bascom Cleft Lift – wycięcia torbieli i plastyki spłycenia szpary międzypośladkowe.

Kwestia terminów jest bardzo zmienna. Proszę skontaktować się z Naszymi Asystentkami ds. Obsługi Pacjenta, które przekażą dokładne informacje na temat najbliższych terminów.

Laserowa ablacja torbieli włosowej wykonywana jest w warunkach ambulatoryjnych, w znieczuleniu miejscowym. Zabieg trwa około 1 godziny, a po zabiegu pacjent opuszcza Nasze Centrum Medyczne o własnych siłach. Nie jest konieczna hospitalizacja.

Po zabiegu pacjenci wracają do codziennych aktywności na drugi dzień. Czas gojenia rany wynosi o 4 do 6 tygodni. Przez okres gojenia wymagana jest podstawowa higiena rany - codzienna dezynfekcja oraz zmiana opatrunków.

Jak po każdym zabiegu, również po zabiegu SiLaC może dojść do powikłań. Standardowymi możliwymi powikłaniami, związanymi z procedurą SiLaC jest zakażenie rany pooperacyjnej (które może prowadzić do przedłużonego gojenia), oparzenie skóry od temperatury lasera czy nadmierny wysięk z rany.

Do you have additional questions? Contact us!